Firma‎ > ‎Szkolenia‎ > ‎

modelefinansowe

Modelowanie finanowe

Kurs ten powstal jako odpowiedz na zainteresowanie moim artykulem pt. "Prognozowanie finansowe w warunkach ryzyka" w pismie "Finansista". Jest on praktycznym treningiem wykorzystania arkusza Excel dla przygotowywania projekcji (modeli) finansowych dla potrzeb biznesplanów, wniosków inwestycyjnych, wniosków kredytowych i innych podobnych dokumentów. Kurs przeznaczony jest dla analityków finansowych, dyrektorów finansowych i glównych ksiegowych oraz innych osób profesjonalnie zajmujacych sie projekcjami finansowymi. Uczestnicy kursu otrzymuja gotowe szablony MS Excel zgodne z Ustawa o Rachunkowosci do przygotowywania projekcji finanowych.

Plan kursu
  1. Kreatywna ksiegowosc. Zerwanie z rachunkowoscia jako "rejestratorem faktów dokonanych". Od konta ksiegowego do sprawozdania finansowego. Stan na dzien a wartosc za okres. Wspólzaleznosci pomiedzy bilansem, rachunkiem zysków i strat a rachunkiem przeplywów pienieznych. Projekcja sprawozdania finansowego jako odzwierciedlenie przyszlych operacji gospodarczych.
  2. Model biznesu. Co wiesz o swoim biznesie? Wyodrebnienie procesów i operacji gospodarczych. Wielkie porzadki. Okreslenie zmiennych zewnetrznych i ich wplywu na wynik procesów gospodarczych. Etykietowanie procesów. Jak operacje gospodarcze zmieniaja sprawozdania finansowe. Analiza, modelowanie i synteza procesów gospodarczych.
  3. Excel jako genialny program. Jak agregowac dane. Jaka dluga prognoza i jaka szczególowa. Jakie zalozenia przyjac, aby praca nie poszla na marne i nie musiala byc powtarzana. Jak zautomatyzowac kontrole nad spójnoscia projekcji.
  4. Zycie niesie niespodzianki. Analiza wrazliwosci. Analiza what-if. Scenariusze. Odpowiedzi na trudne pytania banków.
  5. Powrót do rzeczywistosci. Jak wykorzystac model finansowy w kontrolingu. Jak podpiac "aktualne, rzeczywiste" sprawozdanie finansowe do prognozy, aby uzyskac zgodnosc?
W latach 2001-2005 pracowalem w firmie PDB Deweloper S.A. (obecnie C.F. Helios S.A.) jako Doradca Prezesa Zarzdu ds Finansowych. W latach 2005-2006 pracowalem jako Dyrektor Finansowy i Czlonek Zarzadu w firmie Foto-Hurt Sp. z o.o. Oprócz tego przygotowywalem modele finansowe dla wielu mniejszych i wiekszych firm. Calkowita suma pozyskanego finansowania dla projektów nad którymi pracowalem przekracza 100 mln zl. Program szkolenia i przekazana wiedza bazuja na moich osobistych doswiadczeniach w pozyskiwaniu finansowania, negocjacjach z bankami i innymi instytucjami rynku finansowego. Szkolenie ma charakter praktyczny, zaklada wiele cwiczen i pokazów z wykorzystaniem programu Excel.

Comments